Materijali

Slike uzoraka materijala nisu vjerodostojne prirodnom uzorku te mogu odstupati bojom i strukturom jer se radi o prirodnom materijalu. Podešenost vašeg monitora može također utjecati na prikaz uzorka materijala!